งานอาจารย์ประจำวิชา
title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ไม่สามารถบันทึก คะแนน คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิด วิเคราะห์, การลงเวลาเรียน, การบันทึกคะแนนระหว่างภาค, การบันทึกคะแนนปลายภาค 3069