ระบบบริหารงานออนไลน์ (School ICT Xpress)

ในปัจจุบันโรงเรียนต่างๆได้มีการนำเอาเทคโนโลยีด้าน IT เข้ามาพัฒนาด้านการศึกษาและบริหารระบบงานภายในของตนในรูปแบบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ประเภท ระบบบริหารงานโรงเรียน (school management system) แต่สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการลงทุนทางด้านระบบเน็ตเวิร์ก ดาต้าเบสเซิฟเวอร์ พร้อมทั้งการจ้างบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมาคอยดูแล ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมทางด้านงบประมาณคงตอบโจทย์ข้อนี้ได้ไม่ยาก แต่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กแล้วอาจไม่คุ้มสำหรับการลงทุน ดังนั้นทาง บริษัท อินเทลลิซิส โซลูชั่น จำกัด จึงได้ทำการออกแบบระบบการทำงานภายใต้ชื่อ School ICT Xpress เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง (Data Center) ที่นำเอาทรัพยากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ดาต้าเบสเซิฟเวอร์ และซอฟแวร์ระบบบริหารงานโรงเรียนไว้รวมกัน เพื่อให้ทางโรงเรียนสามารถเข้าใช้งานระยะไกลผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยที่ทางโรงเรียนมีเพียงเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่กี่เครื่องและมีอินเตอร์เน็ตไว้ใช้งานก็เพียงพอแล้ว

ผังการทำงานของระบบบริหารงานโรงเรียน ออนไลน์ (School ICT Xpress)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บ.อินเทลลิซิส โซลูชั่น จำกัด โทรศัพท์ 02-9164612