รายละเอียดของระบบลงทะเบียนรายวิชาเลือกเรียน ของนักเรียน ทางอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต

เป็นระบบเปิดที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน สามารถเข้าเลือกลงทะเบียนรายวิชาเลือกเรียน จากอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต ซึ่งจะต้อง User และ Password ในการลงทะเบียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

คุณสมบัติของระบบ
 • สามารถกำหนดการเปิด-ปิด ในการเข้ามาลงทะเบียนได้ด้วย Admin โดยแยกเป็นภาคเรียน ชั้นปี
 • สามารถกำหนดรายวิชาเลือก อาจารย์ผู้ดูแล จำนวนนักเรียนที่รับ เพื่อให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรม
 • สามารถทำการแก้ไขข้อมูลของอาจารย์ผู้ดูแล จำนวนนักเรียนที่รับ
 • สามารถทำการลบรายวิชาเลือกที่เปิด (ต้องไม่มีนักเรียนเข้ามาลงทะเบียน)
 • สามารถเลือกการโอนข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเรียน เข้าสู่ระบบงานทะเบียน
 • แสดงรายงานการโอนข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาเลือกเรียน
 • นักเรียนสามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่เพื่อขอรับ User และ Password ได้ด้วยตนเอง
 • นักเรียนสอบถามรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน ได้ด้วยตนเอง
 • สามารถเลือกรายวิชาเลือกเรียนที่ต้องการได้ด้วยตนเอง ตามชั้นปีของนักเรียน
 • แสดงข้อมูลรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน ผู้ดูแลรายวิชา
 • แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชาเลือกเรียน
 • นักเรียนสามารถยกเลิก หรือ เปลี่ยนรายวิชาเลือกเรียนได้ด้วยตนเองเท่านั้น
 • นักเรียนไม่สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาในชั้นปีอื่นได้
 • พิมพ์รายงานการลงทะเบียนรายชื่อวิชาเลือก ตามรายห้อง
 • พิมพ์รายงานการลงทะเบียนรายชื่อวิชาเลือก ตามรายวิชา
 • พิมพ์รายงานการลงทะเบียนรายชื่อวิชาเลือก แยกตามระดับและอาจารย์ผู้สอน