รายละเอียดของระบบลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมชุมนุม ทางอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต

เป็นระบบเปิดที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน สามารถเข้าเลือกลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมชุมนุมจาก อินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต ซึ่งจะต้อง User และ Password ในการลงทะเบียน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งนักเรียนจะสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 รายวิชากิจกรรมเท่านั้น

คุณสมบัติของระบบ
 • สามารถกำหนดการเปิด-ปิด ในการเข้ามาลงทะเบียนกิจกรรมได้ด้วย Admin โดยแยกเป็นภาคเรียน ระดับชั้น
 • สามารถกำหนดรายวิชากิจกรรม, อาจารย์ผู้ดูแล, จำนวนนักเรียนที่รับ, เพื่อให้นักเรียนลงทะเบียนกิจกรรม
 • สามารถทำการแก้ไขข้อมูลของอาจารย์ผู้ดูแล จำนวนนักเรียนที่รับ
 • สามารถทำการลบรายวิชากิจกรรมที่เปิดมาแล้ว (ต้องไม่มีนักเรียนเข้ามาลงทะเบียน)
 • สามารถเลือกการโอนข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมเข้าสู่ระบบงานทะเบียน
 • แสดงรายงานการโอนข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชากิจกรรม
 • นักเรียนสามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่เพื่อขอรับ User และ Password ได้ด้วยตนเอง
 • นักเรียนสอบถามรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง
 • สามารถเลือกรายวิชากิจกรรมที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
 • แสดงข้อมูลรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน ผู้ดูแลกิจกรรม
 • แสดงรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนรายวิชากิจกรรมแล้ว
 • นักเรียนสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนรายวิชากิจกรรม ได้ด้วยตนเองเท่านั้น
 • พิมพ์รายงานการลงทะเบียนรายชื่อกิจกรรม ตามรายห้อง
 • พิมพ์รายงานการลงทะเบียนรายชื่อกิจกรรม ตามรายวิชา
 • พิมพ์รายงานการลงทะเบียนรายชื่อกิจกรรม แยกตามระดับและอาจารย์ผู้สอน