รายละเอียดของระบบตรวจสอบข้อมูลนักเรียน ทางอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต

เป็นระบบเปิดที่อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน สามารถ Login เข้ามาตรวจสอบผลการเรียน, ผลการประเมิน, ประวัติ, เวลาเรียน, ความประพฤติ และ ตารางเรียน เป็นต้น ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และ อินทราเน็ต

คุณสมบัติของระบบ
 • สามารถกำหนดการเปิด-ปิด การแสดงผลการเรียนได้ด้วย Admin โดยแยกเป็นภาคเรียน ชั้นปี
 • นักเรียนสามารถลงทะเบียนสมาชิกใหม่เพื่อขอรับ User และ Password ได้ด้วยตนเอง
 • นักเรียนสอบถามรหัสผ่าน กรณีลืมรหัสผ่าน ได้ด้วยตนเอง
 • นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้ด้วยตัวเอง
 • ตรวจสอบผลการเรียน ผลการจัดลำดับที่ กลางภาค/ปี ปลายภาค/ปี เกรด รายวิชา
 • ตรวจสอบผลการประเมินเวลาเรียน ลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านคิดวิเคราะห์ รายวิชา
 • ตรวจสอบประวัติส่วนตัวของระบบงานทะเบียน
 • ตรวจสอบประวัติส่วนตัวของระบบแนะแนว
 • ตรวจสอบการลงทะเบียน
 • แสดงข้อมูลรายวิชา คำอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา
 • ตรวจสอบเวลาเข้าเรียน ตามช่วงวันที่
 • ตรวจสอบการขาดเรียนรายวิชา
 • ตรวจสอบตารางเรียน
 • ตรวจสอบประวัติสุขภาพ
 • ตรวจสอบการทำความผิด
 • ตรวจสอบการทำความดี
 • แสดงข้อมูลรายละเอียดของอาจารย์ผู้สอน